_Members

_Current Team

_Xinyu Shi
_Founder
_Da Wan
_Co-Founder
_Zhoufan Chen
_Director of DAMlab, USA
_Tudor Eugeniu Cosmatus
_Title
_Alexandr Kalachev
_Title
_Olga Kovrikova
_Title
_Tao Zhang
_Title
_Tan Zhao
_Title

_Previsous Team

_Peng Fan
_Title
_Zhiqiang Huang
_Title
_Jinlin Liu
_Title
_Haoyang Zou
_Title
_Jia Shi
_Title
_Shaohong Wu
_Title
_Chao Xu
_Title
_Changjun He
_Title
_Xian Du
_Title
_Yifan Su
_Title
_Chuan Qin
_Title
_Shuyu Wang
_Title
_Bin Pan
_Title
_Jingtian Li
_Title
_Rujia Lin
_Title
_Hongwei Wang
_Title
_Pengchao Zhang
_Title
_Lian Luo
_Title
_Yifan Cheng
_Title
_Xiaoyan Liu
_Title